Svi hrvatski uzgajači dalmatinskih pasa na jednom mjestu – RARE!

Lacrima Christi – Anita Radić, Sisak
od Motovuna – Ivana Bakal, Zagreb
Dalmino – Željka Halper, Rakovec
Pjegava Sanjaska – Sanja Jergović, Zagreb

Odgovori