Udruga Hrvatsko Autohtono Blago

Udruga za promicanje hrvatske autohone baštine: Hrvatsko Autohtono Blago (skraćeno HAB). Sjedište: Lipnica Zagorska 3, Tuhelj
– 2015.godine u Tuhlju, organizirali smo prvu reviju dalmatinskih pasa u Hrvatskoj na kojoj je sudjelovalo preko 30 dalmatinskih pasa.
– 2016.godine sudjelovali smo na sajmu kućnih ljubicama u Westgateu.
– 2017.godine sudjelovali smo na sajmu kućnih ljubicama u Westgateu.
– 2018.godine organizirali smo izložbu fotografija “Pjega je obilježila hrvatsku kinološku povijest” na Velesajmu, te suorganizirali Prvu Hrvatsku milenijsku fotografiju dalmatinskih pasa Šime Strikomana u Šibeniku 15.9.
– 2019.godine predsjednica Udruge propješaćila je Zagorje za dalmatinskim psima u svrhu promocije hrvatske autohtone baštine i zdravog življena.
– 2020.godine: 1. Prijedlog imena vrtića u Tuhlju
– 2021.godine (pa nadalje) sakupljamo čepove i šaljemo u Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma, Čakovec
– 2022.godine: planiramo očistiti potok/rijeku Horvatsku u Tuhlju, u kojoj ima nabacanog željeza, stakla, plastike…

Odgovori